Psihološki kontakti

Hrvatski crveni križ

Telefon: 0800 1188 radnim danom 8 - 16 sati

Email: psp@hck.hr

Hrabri telefon: savjetodavna linija za roditelje i djecu

Svaki dan, linije 09 - 20, chat 15 - 19 sati

Djeca: 116 111

Roditelji: 0800 0800

Odjel za promicanje mentalnog zdravlja HZJZ

dr. sc. Ljiljana Muslić, prof. psihologije

Telefon: +385 1 4863 357

Email: promicanjezdravlja@hzjz.hr

Služba za mentalno zdravlje zagrebačkog Nastavnog zavoda za javno zdravstvo "Dr. Andrija Štampar"

Telefoni:

+385 1 2991 356

+385 1 4696 376

+385 1 4696 107

+385 1 4696 297

+385 1 6468 334

+385 1 6468 335

+385 1 6468 337

+385 1 6468 338

Centar za krizna stanja i prevenciju suicida KBZ Rebro

Za punoljetne osobe svakog dana 0 - 24h

Telefon: +385 1 2376 470